Regulamin EMP Merchandising HGmbH

Zasady dokonywania zwrotów

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 30  dni od dostarczenia towaru.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Oświadczenie musi zostać przesłane na adres:


EMP Polska - Obsługa Zwrotów
ul. Nastrojowa 25
52-200 Wysoka


E-Mail: kontakt@emp-shop.pl.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty wysyłki towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


EMP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Konsument powinien odesłać zwracane artykuły niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracane artykuły przed upływem terminu 14 dni.


Konsument zobowiązany jest do wysyłki zwracanego towaru na własny koszt.


Bez względu na to, czy konsument chce dokonać wymiany czy zwrotu otrzymanego uszkodzonego/wadliwego towaru,  opłaca koszty przesyłki zwrotnej do EMP. Jeżeli zwrot jest uzasadniony (np. uszkodzony artykuł, błąd w dostawie), koszty przesyłki zwrotnej są refundowane.


Zwracane towary powinny zostać przesłane na adres:


EMP Polska - Obsługa zwrotów

ul. Nastrojowa 25
52-200 Wysoka


Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Prawo do zwrotu nie dotyczy
nośników audio i video (np. płyt CD, LP, DVD, etc.) oraz programów komputerowych, jeżeli z opakowania usunięta została folia ochronna lub jej szczelność została naruszona. Prawo do zwrotu nie dotyczy też: czasopism, soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji, jeżeli ich sterylne opakowanie zostało otwarte. Możliwość zwrotu nie dotyczy też towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z indywidualną specyfikacją klienta lub wygenerowane na jego indywidualne życzenie (np. kod vouchera).


Konsument jest zobowiązany odesłać towar w oryginalnym opakowaniu i w stanie nienaruszonym. Pierścienie prosimy przesyłać w wyściełanej kopercie.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

- Ja/My __________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy __________________

– Data zawarcia umowy __________________ /Data odbioru __________________

– Imię i nazwisko konsumenta: __________________

– Adres konsumenta: __________________

Podpis kupującego: __________________,    Data: __________________

 

Wskazówka: Tutaj możesz pobrać formularz zwrotu

Pobierz Formularz Zwrotu dla klientów z Polski (PDF)


Musisz zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader, by móc otworzyć i wydrukować Formularz Zwrotu.

Copyright (c) by EMP Merchandising 1998-2017

Nikt - poza EMP Merchandising i filiami - nie jest upoważniony do: kopiowania, dystrybuowania i wykorzystywania materiałów opublikowanych na tej stronie. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie tych materiałów - poza jednoznacznie autoryzowanymi przypadkami - jest zabronione. EMP Merchandising i filie będą egzekwować prawo własności intelektualnej za pomocą wszelkich dopuszczalnych przez prawo metod.

Ściagnij regulamin w PDF