Zasady dokonywania zwrotów

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dostarczenia towaru.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Oświadczenie musi zostać przesłane na adres:
EMP Polska
Obsługa Zwrotów
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11A
52-204 Wrocław

E-Mail: kontakt@emp-shop.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty wysyłki towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
EMP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać zwracane artykuły niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracane artykuły przed upływem terminu 14 dni.
Konsument zobowiązany jest do wysyłki zwracanego towaru na własny koszt.

W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrócimy Ci koszty wysyłki. Jeżeli koszt wysyłki zwrotu ma być zwrócony, użyj standardowej metody dostawy. Koszty usług dodatkowych, takich, jak: ubezpieczenie, deklaracja wartości, ekspres itp. nie są refundowane.

Bez względu na to, czy konsument chce dokonać wymiany czy zwrotu otrzymanego uszkodzonego/wadliwego towaru, opłaca koszty przesyłki zwrotnej do EMP. Jeżeli zwrot jest uzasadniony (np. uszkodzony artykuł, błąd w dostawie), koszty przesyłki zwrotnej są refundowane.
Zwracane towary powinny zostać przesłane na adres:
EMP Polska
Obsługa Zwrotów
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11A
52-204 Wrocław

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do zwrotu nie dotyczy nośników audio i video (np. płyt CD, LP, DVD, etc.) oraz programów komputerowych, jeżeli z opakowania usunięta została folia ochronna lub jej szczelność została naruszona. Prawo do zwrotu nie dotyczy też: czasopism, soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji, jeżeli ich sterylne opakowanie zostało otwarte. Możliwość zwrotu nie dotyczy też towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z indywidualną specyfikacją klienta lub wygenerowane na jego indywidualne życzenie (np. kod vouchera).
Konsument jest zobowiązany odesłać towar w oryginalnym opakowaniu i w stanie nienaruszonym. Pierścienie prosimy przesyłać w wyściełanej kopercie.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

_____________________________________________________________________

Ja/My __________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy __________________

_____________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/Data odbioru

_____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta

_____________________________________

Adres konsumenta

_____________________________________

Podpis kupującego

____________________________________

Data

____________________________________

Obsługa zwrotów