Szablon formularza odstąpienia od umowy

By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z niniejszego formularza lub sformułować własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do wyświetlania i drukowania informacji dotyczących zwrotów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader (dostępny bezpłatnie).

Do:
EMP Polska Obsługa Zwrotów
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 A
52-204 Wrocław

Email: kontakt@emp-shop.pl


Ja/my (*) niniejszym odstępuję(-emy) od umowy, którą zawarłem(-liśmy) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*):


Numer zamówienia (*)

Data zawarcia umowy (*) / Data odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Podpis konsumenta (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

Data

(*) Skreślić niepotrzebne