POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023

Grupa E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP") bardzo poważnie podchodzi do kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych, tzn. danych, które umożliwiają identyfikację Państwa tożsamości, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, historia zamówień, preferencje marketingowe lub inne informacje, które z danymi tego typu można powiązać w celu bezpośredniej lub pośredniej Państwa identyfikacji („dane osobowe“). Wszelkie formy fleksyjne zaimka „my” występujące w niniejszym dokumencie odnoszą się do podmiotów Grupy EMP wskazanych jako administratorzy danych w sekcji „Administratorzy danych osobowych” poniżej.

Niniejsza polityka prywatności określa praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych, które pozyskujemy od Państwa osobiście lub za pośrednictwem własnych lub kontrolowanych przez nas witryn internetowych, sklepów internetowych, narzędzi sieciowych (np. widgetów i aplikacji), jak również aplikacji mobilnych (“aplikacje mobilne”), które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności (zwanych z osobna „platformą“ i zbiorczo „platformami“).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Grupy EMP jako całości. Ewentualne lokalne różnice lub dodatkowe przepisy dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych zbieranych w Państwa kraju opisano w sekcji „Przepisy krajowe“. Należy je traktować jako element niniejszej polityki prywatności.

1. ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorami Danych osobowych zbieranych na naszych Platformach są następujące spółki należące do Grupy EMP:

1.1.1 E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH - niemiecka firma z główną siedzibą pod adresem: Darmer Esch 70a, 49811 Lingen, Niemcy;

1.1.2 EMP Mail Order UK Ltd - spółka utworzona i zarejestrowana w Anglii i Walii z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: c/o Francis Clark LLP, Melville Building East, Unit 18, 23 Royal William Yard, Plymouth, Devon, PL1 3GW, UK;

1.1.3 EMP Mailorder Italia S.r.l. - włoska firma z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Via XX Settembre 70/G, 37036 SAN MARTINO B.A. - VR -, Włochy;

1.1.4 Large Popmerchandising BVBA – belgijska firma z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Middelmolenlaan 175 postvak 23, 2100 Antwerpen, Belgia;

1.1.5 Large Popmerchandising BV – holenderska firma z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Schenkkade 50 K, 2595 AR Den Haag, Holandia.

Prosimy mieć na uwadze, że to, która spółka będzie administratorem Państwa danych osobowych, zależy od celów, do jakich będą przetwarzane Państwa dane, co wyjaśniono w sekcji „Wykorzystywanie danych osobowych“; w zależności od określonych działań dana spółka może występować w roli wyłącznego administratora danych (w takiej sytuacji za administrowanie danymi odpowiada wyłącznie jedna z wyżej wymienionych spółek) lub ich współadministratora (gdy za administrowanie danymi odpowiadają wspólnie co najmniej dwie z wyżej wymienionych spółek). Tabelę określającą administratora danych w każdym poszczególnym przypadku można znaleźć tutaj. W sytuacji wspólnego administrowania danymi mogą Państwo zapoznać się ze streszczeniem obowiązujących ustaleń (tzn. co do tego, kto odpowiada za zgodność z prawem w zakresie prywatności), które można znaleźć w tym miejscu.

1.2 Jeżeli nie są Państwo pewni, która z wyżej wymienionych spółek jest administratorem Państwa danych osobowych lub chcieliby się Państwo z którąś z nich skontaktować, prosimy o kontakt pod naszym adresem e-mail lub – jeśli to dla Państwa bardziej dogodne – drogą pocztową. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „KONTAKT“.

2. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo osobiście lub pozyskujemy je ze źródeł trzecich (źródeł innych niż Państwo, np. gdy korzystają Państwo z funkcji szybkiego zakupu); są one również zbierane automatycznie, ilekroć korzystają Państwo z z naszych platform.

Państwa dane osobowe wykorzystywane są do różnych celów (z różnych powodów), a podstawy prawne (uzasadnienie) ich przetwarzania to: „realizacja zawartej z Państwem umowy”, „wypełnienie obowiązku prawnego”, „uzyskanie zgody na przetwarzanie danych” oraz „niezbędność z punktu widzenia prawnie uzasadnionych interesów” (oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych jest konieczne z punktu widzenia ważnych interesów biznesowych lub handlowych).

W poniższej tabeli określono wyraźnie, w jaki sposób zbierane są Państwa dane osobowe oraz każdorazowo podano podstawę prawną (uzasadnienie) ich przetwarzania. Jeżeli Państwa dane są wykorzystywane lub przechowywane, ponieważ jest to „niezbędne z punktu widzenia uzasadnionych prawnie interesów”, przeprowadzono analizę mającą na celu upewnienie się, że nie jest to dla Państwa krzywdzące. Prosimy zauważyć, że każdy nagłówek w kolumnie „Sposób i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” w poniższej tabeli odnosi się do innej podstawy prawnej, w oparciu o którą wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Pod każdym nagłówkiem opisano cel(e) przetwarzania oraz związane z nim(i) uzasadnione prawnie interesy, jeżeli takie istnieją.

Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli zdecydują się Państwo nie udostępniać informacji, o które prosimy, lub wyrażą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych, gdy jasno wskazano, że ich podanie jest wymagane, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu zamówionych usług lub w inny sposób zrealizować celu, do którego Państwa dane osobowe są niezbędne.

2.1 Konta i zakupy online

Zbierane dane osobowe Sposób i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Konto użytkownika

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo, tworząc konto użytkownika na dowolnej z naszych platform (np. w naszych sklepach internetowych). Są to zazwyczaj dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ilekroć określone informacje nie są wymagane do celów rejestracji (np. data urodzenia czy numer telefonu), w odpowiednim polu zaznaczono, że ich podanie jest opcjonalne.

Uzupełniając swoje dane po zakończeniu rejestracji i korzystając z konta, przekazują nam Państwo dodatkowe dane na swój temat. Są to zazwyczaj dane takie jak dane adresowe (adres dostawy i rozliczenia), zawartość koszyka zakupowego, historia zamówień, preferowana metoda płatności (np. karta kredytowa/Pay Pal). Uwaga: nie przetwarzamy danych płatności takich jak numer karty kredytowej.

Realizacja umowy
 • Rejestracja konta na naszych platformach i zapewnienie funkcjonalności takich jak dostęp do konta, utrzymanie konta oraz związana z nim obsługa klienta.
 • Wysyłanie informacji administracyjnych, w tym informacji dotyczących naszych platform oraz zmian w warunkach i polityce korzystania z naszych serwisów.

Zgoda na przetwarzanie danych

Przechowywanie preferowanej metody płatności (karta kredytowa/Pay Pal) do celów przyszłych zakupów.


Prawnie uzasadnione interesy

Przetwarzanie opcjonalnych danych w celu lepszego określenia użytkownika konta i poprawy związanej z nim obsługi klienta.

Pojedyncze logowanie

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo, rejestrując konto użytkownika na naszych platformach z wykorzystaniem funkcji pojedynczego logowania ("SSO"). W zależności od dostawcy funkcji SSO podczas procesu rejestracji otrzymujemy dane Państwa konta SSO, takie jak np. nazwa użytkownika czy adres e-mail.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z następującymi dokumentami:
Usługa SSO w Apple:
https://support.apple.com/en-gb/HT210318
Usługa SSO w Google:
https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=en

Realizacja umowy

Rejestracja konta i zapewnienie łatwej w użyciu funkcji logowania.
Prosimy mieć na uwadze, że nie jesteśmy administratorem danych zbieranych i przetwarzanych przez dostawcę usługi SSO.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności Apple pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ lub polityką prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Zakupy/Zamówienia

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo również składając zamówienie na dowolnej z naszych platform. Są to zazwyczaj dane takie jak zawartość koszyka, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, preferencje dostawy, metody płatności, szczegóły płatności (tylko w przypadku wyboru opcji „faktura” lub „płatność z góry” lub w procesie reklamacji w przypadku opcji „płatności gotówką przy odbiorze”) oraz – jeżeli korzystają Państwo z kalkulatorów rozmiaru – również Państwa wzrost i waga. Uwaga: nie przetwarzamy danych płatności takich jak numer karty kredytowej.

Realizacja umowy
 • Realizacja zakupów na naszych platformach, w tym wysyłka potwierdzenia zamówienia, przesyłanie aktualnych informacji o jego statusie i doręczenie zamówionych produktów.
 • Wysyłanie informacji administracyjnych, w tym informacji dotyczących naszych platform oraz zmian w warunkach i polityce korzystania z naszych serwisów.
Wypełnienie obowiązku prawnego

Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego w związku z dokonywanymi przez Państwa zakupami, w tym przepisami dotyczącymi przekazywania określonych informacji, przyznawania punktów i przetwarzania reklamacji (jeżeli to konieczne).

Obsługa klienta

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo, kontaktując się z nami w sprawie zamówienia lub prosząc o pomoc na naszych platformach. Są to zazwyczaj dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer klienta, szczegóły zamówienia oraz szczegóły zapytania czy zgłoszonej wątpliwości.

Realizacja umowy

Komunikacja dotycząca Państwa zakupów na naszych platformach i obsługa klienta.

Uzasadnione prawnie interesy

Komunikacja w sprawach, które nie dotyczą Państwa zakupów.

2.2 Kampanie marketingowe i marketing bezpośredni

Zbierane dane Sposób i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Konkursy, loterie i inne podobne promocje

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo, biorąc udział w naszych konkursach, loteriach i innych podobnych promocjach. Są to na ogół dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu (opcjonalnie), adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia (opcjonalnie), kraj, szczegóły dotyczące konkursu lub loterii, w których biorą Państwo udział i treść Państwa zgłoszenia.

Prosimy pamiętać, że w zależności od konkretnej promocji zbierane mogą być różne dane (możemy np. poprosić o podanie tylko niektórych z wymienionych wyżej informacji). Zanim przystąpią Państwo do udziału w danej promocji, zawsze jasno określamy, które dane są wymagane.

Zgoda na przetwarzanie danych

Umożliwienie udziału w naszych konkursach, loteriach i innych podobnych promocjach oraz ich przeprowadzenie.

W przypadku niektórych wydarzeń mogą obowiązywać dodatkowe zasady, w tym dodatkowe przepisy dotyczące sposobu wykorzystywania i ujawniania Państwa danych osobowych. W każdym takim przypadku zostaną one Państwu udostępnione, zanim zdecydują się Państwo na udział w promocji – prosimy o uważne zapoznanie się z takimi przepisami przed udostępnieniem swoich danych.

Marketing bezpośredni

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo, dokonując zakupu na naszych platformach, zakładając konto lub zamawiając subskrypcję naszego darmowego magazynu. Są to zazwyczaj dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz – opcjonalnie – numer telefonu.
Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo również, wyrażając zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości dotyczących marketingu bezpośredniego.
Są to zazwyczaj dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz preferencje marketingowe. W zależności od kampanii marketingowej – jeżeli zdecydują się Państwo uzupełnić takie szczegóły – mogą to być również informacje takie jak Państwa kraj zamieszkania, miejscowość, data urodzenia oraz płeć.
Zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych można wyrazić na kilka sposobów:

 • Poczta. Zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych można udzielić drogą pocztową.
 • Newslettery. Zgody można udzielić poprzez zamówienie subskrypcji naszych newsletterów lub newsletterów naszych partnerów (w tym Funko oraz artystów) w dowolnej z naszych witryn internetowych.
 • Kampanie. Zgody można udzielić poprzez udział w naszych kampaniach marketingowych (w tym kampaniach offline, koncertach, konkursach, loteriach i podobnych akcjach promocyjnych).
Zgoda na przetwarzanie danych

 • Wysyłanie wiadomości marketingowych drogą e-mail lub w formie postów na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Wiadomości takie wysyłane będą wyłącznie zgodnie z Państwa preferencjami i w każdej chwili mogą Państwo z nich zrezygnować, klikając odpowiedni link podany w wiadomości lub kontaktując się z nami bezpośrednio (dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „KONTAKT“).
 • Segmentowanie użytkowników w celu lepszego dopasowania wysyłanych treści. W tym celu analizujemy czynniki takie jak sposób, w jaki zgłosili Państwo chęć otrzymywania od nas wiadomości marketingowych (np. za pośrednictwem strony internetowej lub przy okazji udziału w konkursie), Państwa lokalizacja i preferencje (np. produkty, które Państwa interesują). Segmentacji zaprzestaniemy z chwilą, gdy zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych. Mogą to Państwo zrobić w dowolnej chwili, klikając odpowiedni link podany w wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami bezpośrednio. (dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „KONTAKT“).
 • Udostępnianie Państwa danych kontaktowych i preferencji marketingowych naszym partnerom, artystom (tylko adres e-mail) oraz innym stronom trzecim, które mogą wysyłać Państwu wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail, pod warunkiem, że wyrażą Państwo zgodę na udostępnianie Państwa danych do tych celów.
  Dane udostępniać będziemy wyłącznie zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi i w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec udostępniania Państwa danych do tych celów, kontaktując się z nami drogą e-mail (nasze dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „KONTAKT“).
Uwaga: jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych, nadal będą Państwo otrzymywać niezbędne wiadomości dotyczące naszych usług i kwestii administracyjnych. Wiadomości takie nie będą jednak zawierać żadnych treści marketingowych.
Reklama w mediach społecznościowych

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo, zamawiając lub wyrażając zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych, w tym reklam w mediach społecznościowych. Są to zazwyczaj dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika serwisu społecznościowego lub pseudonim, numer telefonu oraz preferencje dotyczące marketingu.

W przypadku, gdy korzystamy z piksela na mediach społecznościowych lub podobnych technologii na którejkolwiek z naszych platform, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażając zgodę na wykorzystanie piksela lub podobnych technologii, które pobierają dane z Państwa urządzenia, ilekroć wchodzą Państwo w interakcje z naszymi platformami. Są to zazwyczaj informacje takie jak fakt odwiedzenia naszych platform i posiadanie konta w partnerskich mediach społecznościowych (np. Facebook czy Google).

Aby uzyskać więcej informacji o pikselach/podobnych technologiach i ich działaniu, prosimy zapoznać się z naszą polityką plików cookie. Dokument można znaleźć tutaj

Zgoda na przetwarzanie danych

 • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam na Państwa koncie w mediach społecznościowych z wykorzystaniem technologii kierowania reklam; w tym celu nasi partnerzy w mediach społecznościowych łączą Państwa adres e-mail lub informacje zebrane przez piksele/podobne technologie z Państwa kontem użytkownika na swojej platformie (jeśli takie konto istnieje), a następnie dodają Państwa do grupy osób, do których możemy wysyłać spersonalizowane reklamy. Taka „grupa odbiorców treści spersonalizowanych” tworzona i przechowywana jest jedynie na platformie społecznościowej i chociaż możemy Państwu wysyłać spersonalizowane reklamy, nie wiemy, czy się Państwo na takiej liście znajdują i nie mamy dostępu do żadnych danych dotyczących Państwa konta w mediach społecznościowych.
 • Segmentacja odbiorców pod kątem lepszego dostosowania wyświetlanych treści i dopasowania grupy odbiorców. W tym celu analizujemy czynniki takie jak sposób, w jaki zgłosili Państwo chęć otrzymywania od nas wiadomości marketingowych (np. na stronie internetowej lub przez udział w konkursie), Państwa lokalizację, preferencje marketingowe (np. na podstawie historii zamówień) oraz Państwa interakcje z naszymi platformami. Wszelkiej segmentacji zaprzestaniemy z chwilą, gdy zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych. Mogą to Państwo zrobić w dowolnej chwili, klikając odpowiedni link podany w wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami bezpośrednio (nasze dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „KONTAKT“).
 • Tworzenie odrębnej grupy użytkowników platformy społecznościowej o cechach podobnych do osób uwzględnionych na liście odbiorców treści spersonalizowanych. Taka „grupa podobnych odbiorców” tworzona i przechowywana jest jedynie na platformie społecznościowej i chociaż możemy wysyłać spersonalizowane reklamy do osób na niej uwzględnionych, nie mamy dostępu ich tożsamości, ani do żadnych innych informacji na ich temat przechowywanych w danych mediach społecznościowych.

2.3 Konta w media społecznościowych, na platformach streamingowych i w innych serwisach

Zbierane dane Sposób i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Udział w konkursach, loteriach i innych podobnych promocjach z wykorzystaniem konta w mediach społecznościowych

Korzystając z konta użytkownika w mediach społecznościowych (np. na Facebooku) lub innego serwisu w celu udziału w naszym konkursie, loterii lub promocji lub logując się na takie konto na naszej platformie, przekazują Państwo pewne dane osobowe dotyczące tego konta, które mogą obejmować na przykład: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, miejscowość, kraj, szczegóły promocji, w której Państwo uczestniczą, treść Państwa zgłoszenia oraz wszelkie inne dane, które zdecydują się Państwo ujawnić.

Zgoda na przetwarzanie danych

Umożliwienie udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i podobnych promocjach i ich przeprowadzenie.

W przypadku niektórych wydarzeń mogą obowiązywać dodatkowe zasady, w tym dodatkowe przepisy dotyczące sposobu wykorzystywania i ujawniania Państwa danych osobowych. W każdym takim przypadku zostaną one Państwu udostępnione, zanim zdecydują się Państwo na udział w promocji – prosimy o uważne zapoznanie się z takimi przepisami przed udostępnieniem swoich danych.

2.4 Zapytania ogólne i zaangażowanie klienta

Zbierane dane Sposób i podstawy prawne przetwarzania
Zapytania ogólne

Swoje dane przekazują nam Państwo, nawiązując z nami kontakt lub w inny sposób wchodząc z nami w interakcje, w tym za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych, internetowego formularza kontaktowego, rozmowy telefonicznej itd. Są to zazwyczaj dane takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz treść wiadomości.

Prawnie uzasadnione interesy

Udzielanie odpowiedzi na zapytania i realizacja próśb, np. gdy przysyłają nam Państwo zapytania, sugestie, pochwały i skargi lub proszą o informacje dotyczące naszych platform. Dane osobowe możemy również wykorzystywać do celów doskonalenia naszych platform, produktów i usług.

Wypełnienie obowiązku prawnego

Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa do informacji i dostępu do danych – na przykład wówczas, gdy korzystają Państwo z prawa dostępu do swoich danych na podstawie RODO.

Ankiety

Swoje dane osobowe przekazują nam Państwo, uczestnicząc i wypełniając nasze ankiety. Są to zazwyczaj dane takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.

Zgoda na przetwarzanie danych

Rejestracja do celów ankiety i analiza odpowiedzi na zadane pytania.

2.5 Dane zbierane automatycznie

Zbierane dane Sposób i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dostarczanie wiadomości e-mail

Dane osobowe gromadzimy w sposób zautomatyzowany, przesyłając Państwu wiadomości marketingowe w zgodzie z wyrażonymi przez Państwa preferencjami. Są to zazwyczaj informacje o tym, czy otworzyli Państwo naszą wiadomość i kliknęli Państwo zawarte w niej linki.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie (i innych podobnych technologiach) oraz o tym, jak są przez nas wykorzystywane, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką plików cookie. Dokument można znaleźć tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych
 • Monitorowanie skuteczności wysyłanych wiadomości marketingowych.
 • Personalizacja kolejnych wiadomości marketingowych w oparciu o Państwa interakcje z wiadomościami przesłanymi wcześniej.
Dostęp do platformy online

Dane osobowe gromadzimy w sposób zautomatyzowany, ilekroć odwiedzają Państwo lub wchodzą w interakcje z naszymi platformami online. Są to zazwyczaj informacje takie jak:

 • Dane dotyczące urządzenia i przeglądarki: Większość przeglądarek gromadzi informacje takie jak adres sprzętowy (MAC), rodzaj urządzenia (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki internetowej oraz wersja platformy, z której Państwo korzystają.
 • Dane dotyczące aplikacji mobilnej: Ilekroć pobierają Państwo nasze aplikacje mobilne i z nich korzystają, na podstawie numeru Państwa urządzenia śledzimy i gromadzimy dane dotyczące ich użycia, takie jak data i godzina połączenia się aplikacji na Państwa urządzeniu z naszymi serwerami czy pobrane przez Państwa dane i pliki.
 • Adres IP: Adres IP to numer przypisywany automatycznie urządzeniu, z którego łączą się Państwo z platformą za pośrednictwem dostawcy usług internetowych (ISP); adres ten zostaje automatycznie rozpoznany i zarejestrowany w plikach dziennika serwera, ilekroć odwiedzają Państwo nasze platformy, wraz z informacjami na temat czasu odwiedzin oraz Państwa aktywności.
Prawnie uzasadnione interesy
 • Szacowanie poziomu użycia naszych platform.
 • Diagnozowanie problemów z serwerem.
 • Administrowania platformami.
 • Określenie Państwa lokalizacji (poziom krajowy).
Pliki cookie (i inne podobne technologie)

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie (i innych podobnych technologiach) oraz o tym, jak są przez nas wykorzystywane, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką plików cookie. Dokument można znaleźć tutaj.

2.6 Wewnętrzne procesy biznesowe

Zbierane dane Sposób i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Agregacja danych osobowych

Wszystkie wymienione powyżej dane osobowe na Państwa temat mogą podlegać agregacji.

Prawnie uzasadnione interesy

Agregacja zbieranych przez nas danych osobowych w taki sposób, by na ich podstawie nie była już możliwa identyfikacja tożsamości Państwa lub innej osoby. Na przykład: wykorzystujemy dane osobowe zebrane podczas odwiedzin strony internetowej, aby obliczyć odsetek użytkowników, którym podoba się dany produkt. Zagregowane dane służą nam do różnych celów, takich jak:

 • rozwijanie nowych produktów i usług;
 • doskonalenie, poprawa lub modyfikowanie aktualnych produktów i usług;
 • określanie skuteczności kampanii promocyjnych w celu dostosowania promocji do potrzeb i zainteresowań użytkowników;
 • prowadzenie i rozszerzanie działalności biznesowej, np. poprzez analizę, które elementy naszych platform budzą największe zainteresowanie użytkowników, co pozwala efektywnie dystrybuować zasoby i nakłady pracy;
 • prowadzenie i rozszerzanie działalności biznesowej, np. poprzez analizę, które obszary działalności/produkty na naszych platformach budzą największe zainteresowanie użytkowników, co pozwala nam skutecznie odpowiadać na ich potrzeby.
Audyty (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz zapewnienie zgodności z przepisami

W ramach procesów audytu i zgodności zbierane mogą być wszystkie wymienione wyżej rodzaje danych osobowych.

Prawnie uzasadnione interesy

Upewnienie się, że nasze procesy wewnętrzne działają zgodnie z planem.

Wypełnienie obowiązku prawnego

Weryfikacja zgodności naszych procesów wewnętrznych z wymogami prawnymi i regulacjami.

Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo

W ramach procesów zapobiegania oszustwom i monitoringu bezpieczeństwa zbierane mogą być wszystkie wymienione wyżej rodzaje danych osobowych.

Prawnie uzasadnione interesy

Zapobieganie oszustwom oraz monitoring bezpieczeństwa naszej działalności, np. wykrywanie cyberataków czy prób kradzieży tożsamości i im zapobieganie.

Wypełnienie obowiązku prawnego

Weryfikacja zgodności naszych procesów wewnętrznych z wymogami prawnymi i regulacjami.

Administracja

W ramach naszych procesów administracyjnych zbierane mogą być wszystkie wymienione wyżej rodzaje danych osobowych.

Prawnie uzasadnione interesy

Sprawne działanie w ramach naszego modelu biznesowego i struktury korporacyjnej, w sposób, który zapewnia skuteczną obsługę naszych klientów, w tym poprzez użycie szeregu scentralizowanych i lokalnych funkcji biznesowych.

Roszczenia prawne

W ramach procesów związanych z dochodzeniem roszczeń prawnych zbierane mogą być wszystkie wymienione wyżej rodzaje danych osobowych.

Wypełnienie obowiązku prawnego / Uzasadnione prawnie interesy (w zależności od sytuacji)

Skuteczna obrona przed roszczeniami lub ich dochodzenie w celu ochrony praw i interesów, jak również wypełnienie obowiązków w ramach śledztw prowadzonych przez organy regulacyjne i organy ścigania.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do następujących celów:

 • Udostępniamy Państwa dane osobowe innym spółkom Grupy EMP do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności. Listę nazw i adresy siedzib spółek Grupy EMP można znaleźć w sekcji ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe firmom trzecim (a w niektórych przypadkach innym spółkom Grupy EMP), które świadczą usługi w naszym imieniu, aby umożliwić im realizację usług, w tym wymienionych poniżej. Obejmuje to konsultantów, dostawców usług doradczych (np. prawników i księgowych), agencje marketingu cyfrowego (np. do celów rozszerzonej reklamy ze specjalnymi efektami), dostawców usług hostingowych (w tym dostawców usług w chmurze, np. Salesforce), technologii marketingowych (np. do celów tworzenia kampanii e-mail, automatyzacji e-mail, zarządzania rezygnacjami, itp.), analizy danych (np. analiza ruchu w witrynie), przetwarzania płatności (np. Klarna, PayPal), realizacji zamówień (np. wysyłka/dostawa zamówień klientów), infrastruktury (np. rozwijanie stron internetowych i aplikacji), audytów (audytorzy zewnętrzni), usług IT, obsługa klienta, dostarczania wiadomości e-mail, przetwarzania kart kredytowych i inne podobnych usług.
 • Aby umożliwić Państwu płatność za pośrednictwem serwisu Klarna, przekazujemy Klarnie Państwa dane osobowe, takie jak dane kontaktowe oraz dane zamówienia. Na ich podstawie Klarna ocenia, czy są Państwo uprawnieni do korzystania z oferowanych przez nią metod płatności i dostosowuje je do Państwa potrzeb. Ogólne informacje dotyczące serwisu Klarna można znaleźć tutaj. Klarna przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz swoją polityką prywatności.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe (tylko adres e-mail) stronom trzecim (w tym naszym partnerom marketingowym, np. Funko, i artystom) co umożliwia im wysyłanie Państwu wiadomości marketingowych w zgodzie z wyrażonymi przez Państwa preferencjami. Dzieje się tak np. gdy zasubskrybują Państwo newsletter danego artysty.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe naszym partnerom w mediach społecznościowych w celu wyświetlania reklam w mediach społecznościowych, a także w przypadku wykorzystania wtyczek mediów społecznościowych na naszych platformach.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim, które są sponsorami naszych konkursów, loterii i innych podobnych promocji, aby umożliwić im organizację i przeprowadzenie takich konkursów, loterii i promocji.
 • Wszelkie dane osobowe opublikowane lub ujawnione przez Państwa w publicznych obszarach naszych platform lub za ich pośrednictwem (np. na forum internetowym, czacie, profilach i blogach) stają się danymi publicznymi i mogą być widoczne dla osób odwiedzających nasze platformy i dla ogółu społeczeństwa; mogą też być rozpowszechniane w sieci i za pośrednictwem innych mediów, docierając do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani celem wypełnienia (i/lub w przypadku gdy mamy uzasadnione podstawy sądzić, że jesteśmy do tego zobowiązani celem wypełnienia) obowiązku prawnego lub regulacyjnego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy, w ramach postępowania egzekucyjnego organów regulacyjnych lub organów ścigania, bądź też w celu realizacji zawartej z Państwem umowy oraz ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Grupy EMP, Państwa lub stron trzecich, użytkowników naszych platform lub ogółu społeczeństwa.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe w związku z transakcjami sprzedaży lub transakcjami biznesowymi. Możemy ujawniać i przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, przeniesienia lub przekazania własności lub innych dyspozycji dotyczących całości lub części naszej firmy, jej aktywów i akcji (również w związku ze zgłoszeniem upadłości lub podobnym postępowaniem). Strony trzecie w tym przypadku mogą obejmować np. podmiot przejmujący i jego doradców.
 • Udostępniamy Państwa dane osobowe w celu egzekwowania naszych warunków i innych zawartych z Państwem umów, jak również w celu dochodzenia zadośćuczynienia lub ograniczenia strat poniesionych wskutek określonego działania, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub usługi agencji windykacyjnych.

4. PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy mieć na uwadze, że ze względu na globalny zasięg Grupy EMP Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym znajdują się nasze placówki lub w którym działalność prowadzą nasi usługodawcy; korzystając z naszych platform, rozumieją Państwo, że Państwa dane osobowe mogą być przenoszone do krajów niebędących krajem Państwa zamieszkania, w tym do krajów spoza obszaru EWG, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie obowiązywać mogą odmienne niż w Państwa kraju przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Niektóre państwa spoza obszaru EWG w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają dostateczny poziom ochrony danych osobowych, zgodny z normami EWG (pełną listę tych krajów znaleźć można tutaj. W przypadku przekazywania danych z krajów obszaru EWG do państw, które w ocenie Komisji Europejskiej dostatecznej ochrony nie zapewniają (w tym do Stanów Zjednoczonych), aby zabezpieczyć Państwa dane, wprowadziliśmy do umów standardowe klauzule Komisji Europejskiej. Kopię tych zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z nami drogą e-mail (dane kontaktowe znajdują się w „KONTAKT“) lub klikając ten link.


Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ochrony Państwa danych osobowych podczas ich przekazywania z Państwa kraju zamieszkania do innego kraju, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Przenoszenie danych osobowych” w części „PRZEPISY KRAJOWE“ niniejszej polityki prywatności.


5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy przez określony odpowiednimi przepisami okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane.


Kryteria, od których zależy okres przechowywania, obejmują:


 • Okres trwania naszej relacji, podczas którego świadczymy Państwu usługi na naszych platformach (np. okres, w którym posiadają Państwo konto na naszych platformach lub z nich korzystają);
 • Obowiązek prawny (np. niektóre przepisy wymagają przechowywania rejestrów Państwa transakcji przez określony okres i ich usunięcie nie jest możliwe przed jego upływem);
 • Naszą sytuację prawną (np. obowiązujące terminy przedawnienia, procesy sądowe czy dochodzenia);
 • Wszelkie wytyczne wydane przez odpowiednie organy prawne i organy ds. ochrony danych.

6. WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

Prosimy o nieprzesyłanie i nieujawnianie danych wrażliwych (takich jak np. numer identyfikacyjny ZUS, informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej i życia płciowego, przekonań politycznych, wyznania czy poglądów filozoficznych, informacji dotyczących stanu zdrowia, przeszłości kryminalnej, członkostwa w związkach zawodowych) na naszych platformach, ani za ich pośrednictwem, ani w żaden inny sposób, chyba że jednoznacznie poprosimy o takie informacje do określonych celów.


7. PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

W związku z ujawnionymi danymi osobowymi przysługuje Państwu (pod pewnymi warunkami i z pewnymi wyjątkami) szereg praw dotyczących prywatności. Skorzystać z nich mogą Państwo, kontaktując się z nami. Dane kontaktowe można znaleźć w „KONTAKT".

Kontaktując się z nami, prosimy wyraźnie wskazać, z którego prawa chcą Państwo skorzystać, określić, jakie działania chcą Państwo, byśmy podjęli, a także podać dane osobowe, których Państwa prośba dotyczy. Pozwoli nam to sprawniej przetworzyć Państwa wniosek.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, zanim przystąpimy do przetwarzania wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą na weryfikację Państwa tożsamości. Wniosek, zrealizujemy tak szybko, jak to możliwe z zachowaniem wszystkich terminów określonych przepisami.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy są one przetwarzane na podstawie naszych „uzasadnionych prawnie interesów” lub do celów marketingu bezpośredniego (np. jeśli nie chcą już Państwo dłużej otrzymywać od nas newsletterów zawierających marketing bezpośredni, aktualizacji lub innych wiadomości marketingowych).


Prawo Co to oznacza?

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej i zrozumiałej informacji dotyczącej sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu praw. W tym celu stworzyliśmy informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą (jeśli je przetwarzamy), jak również niektórych innych informacji (jak na przykład informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności).
Wspominamy o tym, by byli Państwo świadomi, że w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić, czy przetwarzamy Państwa dane w zgodzie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania własnych danych osobowych, jeżeli są one błędne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych

Zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. Mają Państwo możliwość zwrócenia się z wnioskiem o usunięcie Państwa danych osobowych w sytuacji, w której nie istnieją przekonujące powody do dalszego ich przez nas wykorzystywania. Nie jest to prawo obowiązujące bezwzględnie; są od niego wyjątki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo „zablokować” lub powstrzymać dalsze wykorzystywanie Państwa danych osobowych. W takim przypadku możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy już z nich korzystać. Aby mieć pewność, że ograniczenie takie będzie respektowane w przyszłości, tworzymy specjalne listy osób, które zwróciły się do nas z wnioskiem o „zablokowanie” dalszego przetwarzania ich danych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz – o ile to wykonalne – przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Prawo to dotyczy jedynie danych osobowych, które przekazali nam Państwo osobiście (i żadnych innych), które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. wówczas, gdy ich przetwarzanie nie jest konieczne do celów wypełnienia obowiązku wynikającego z umowy lub innego zobowiązania. Mogą Państwo na przykład wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Państwa dane wciąż będą w takim przypadku przechowywane, ale nie będziemy już ich wykorzystywać do celów, co do których wnieśli Państwo sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które mają na Państwa istotny wpływ. Mogą Państwo na przykład nie wyrazić zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów profilowania, na którym oparte zostaną dalsze zautomatyzowane decyzje, w których przetwarzanie nie będzie już zaangażowany człowiek.

Prawo do wniesienia skargi Mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych do organu nadzorczego odpowiedniego dla kraju członkowskiego będącego Państwa miejscem stałego zamieszkania lub pracy lub miejscem, w którym nastąpiło zgłaszane nadużycie.
Prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi odpowiedniego organu nadzorczego na terenie Niemiec (dotyczy wszystkich sklepów i stron internetowych poza wymienionymi poniżej):
Adres: Urząd Ochrony Danych w Dolnej Saksonii (Niemcy), Prinzenstraße 5, 30159 Hannover
Nr telefonu: 0049511 120 – 4500.
Faks: 0049511 120 – 4599.
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Strona internetowa: https://www.lfd.niedersachsen.de
Na terenie Belgii (sklepy: „Large Popmerchandising België”, „Large Popmerchandising België en français” oraz www.large.be):
Adres: Belgijski Urząd Ochrony Danych, Rue de la Presse 35, 1000 Bruselles
Nr telefonu: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Strona internetowa: https://www.dataprotectionauthority.be/
Na terenie Włoch (sklepy: “EMP Italia” oraz www.emp-online.it):
Adres: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma
Nr telefonu: + 39 06 69 6771
E-mail: protocollo@gpdp.it
Strona internetowa: https://www.garanteprivacy.it/
Na terenieHolandii (sklepy: “Large Popmerchandising Nederland” oraz www.large.nl):
Adres: Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Nr telefonu: +31 (0)70 - 888 85 00
Faks: +31 (0)70 - 888 85 01
E-mail: internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Strona internetowa: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Na terenie Zjednoczonego Królestwa (sklepy: “EMP United Kingdom” oraz www.emp.co.uk):
Adres: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Telefonnummer: 0303 123 1113.
Strona internetowa: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w dowolnym momencie mogą ją Państwo wycofać (nie będzie to jednak oznaczać, że przetwarzanie danych, które miało miejsce na podstawie Państwa zgody wcześniej, było niezgodne z prawem). Obejmuje to prawo do wycofania zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Aby uzyskać informacje o konkretnych prawach w zakresie ochrony danych osobowych przysługujących Państwu w danej jurysdykcji, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Prawa dotyczące prywatności” w "PRZEPISY KRAJOWE".

8. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Treść niniejszej polityki prywatności może w dowolnym momencie ulec zmianie. O wszelkich istotnych zmianach będziemy Państwa informować przez cały okres trwania naszej relacji, a zaktualizowane wersje dokumentu będą regularnie publikowane na naszej stronie internetowej. Aby sprawdzić, kiedy wprowadzono ostatnie zmiany, prosimy o zapoznanie się z z linkiem „Ostatnie aktualizacje“ w górnej części strony. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zaktualizowanej polityki prywatności na naszych platformach online lub za ich pośrednictwem.


9. KONTAKT

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail datenschutz@emp.de (dotyczy Niemiec, tj. sklepów „EMP Deutschland” oraz www.emp.de) lub pod adresem e-mail odpowiednim dla Państwa kraju. Tabelę z adresami e-mail znajdą Państwo tutaj.


Jeżeli to dla Państwa bardziej dogodne, mogą Państwo również skontaktować się z nami pod następującymi adresami:

Niemcy
(dotyczy wszystkich aplikacji sklepowych i witryn internetowych poza wymienionymi poniżej)

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
Niemcy

Belgia
(Aplikacje sklepowe: „Large Popmerchandising België”, „Large Popmerchandising België en français” oraz www.large.be)

Large Popmerchandising BVBA
Middelmolenlaan 175 postvak 23
2100 Antwerpen
Belgia

Włochy
(Aplikacja sklepowa: „EMP Italia” oraz www.emp-online.it)

EMP Mailorder Italia S.r.l.
Via XX Settembre 70/G
37036 SAN MARTINO B.A. - VR –
Włochy

Holandia
(Aplikacja sklepowa: „Large Popmerchandising Nederland” oraz www.large.nl)

Large Popmerchandising BV
Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag
Holandia

Zjednoczone Królestwo
(Aplikacja sklepowa: „EMP United Kingdom” oraz www.emp.co.uk)

EMP Mail Order UK Ltd.
c/o Francis Clark LLP
Melville Building East
Unit 18, 23 Royal William Yard
Plymouth
Devon
PL1 3GW
United Kingdom


Inspektor ochrony danych osobowych:
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować bezpośrednio pod poniższym adresem:
Data Protection Officer
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
NIEMCY
Nr telefonu: 0049 591 - 9 14 310
e-mail: datenschutz@emp.de lub zob.: lista adresów e-mail w poszczególnych krajach.

Prosimy mieć na uwadze, że korespondencja e-mail nie zawsze jest bezpieczna – prosimy o niepodawanie informacji dotyczących kart kredytowych ani żadnych innych danych wrażliwych.


10. PRZEPISY KRAJOWE

10.1 Zjednoczone Królestwo (UK)

CZY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

W ocenie Zjednoczonego Królestwa państwa obszaru EWG zapewniają dostateczny poziom ochrony danych osobowych i przepisy krajowe zezwalają obecnie na przenoszenie danych osobowych z terenu Zjednoczonego Królestwa do państw obszaru EWG. Możliwe jest również przekazywanie danych osobowych do niektórych państw spoza obszaru EWG, pod warunkiem że państwa takie w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają dostateczny poziom ochrony w zgodzie z normami EWG (pełną listę takich państw można znaleźć tutaj).

W przypadku przekazywania danych z terenu Zjednoczonego Królestwa do państw, które w ocenie Komisji Europejskiej dostatecznej ochrony nie zapewniają (w tym do Stanów Zjednoczonych), aby zabezpieczyć Państwa dane, do umów wprowadza się zatwierdzone w kraju standardowe klauzule Komisji Europejskiej; takie klauzule wprowadzamy, ilekroć Państwa dane są przekazywane do krajów, które w ocenie Zjednoczonego Królestwa nie zapewniają dostatecznego poziomu ochrony danych. Kopię tych zabezpieczeń można uzyskać pod adresem dataprotection@emp.co.uk lub tutaj.

PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Prawa dotyczące prywatności, które przysługują Państwu, jeżeli przebywają Państwo na terenie Zjednoczonego Królestwa lub Państwa dane są przechowywane przez firmę EMP Mail Order UK Ltd.:

W związku z ujawnionymi danymi osobowymi przysługuje Państwu (pod pewnymi warunkami i z pewnymi wyjątkami) szereg praw dotyczących prywatności. Skorzystać z nich mogą Państwo, kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@emp.co.uk lub korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „KONTAKT“.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy są one przetwarzane na podstawie naszych „uzasadnionych prawnie interesów” lub do celów marketingu bezpośredniego (np. jeśli nie chcą już Państwo dłużej otrzymywać od nas newsletterów zawierających marketing bezpośredni, aktualizacji lub innych wiadomości marketingowych)..

Prawo

Co to oznacza?

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej i zrozumiałej informacji dotyczącej sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu praw. W tym celu stworzyliśmy informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą (jeśli je przetwarzamy), jak również niektórych innych informacji (jak na przykład informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności).
Wspominamy o tym, by byli Państwo świadomi, że w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić, czy przetwarzamy Państwa dane w zgodzie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania własnych danych osobowych, jeżeli są one błędne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych

Zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. Mają Państwo możliwość zwrócenia się z wnioskiem o usunięcie Państwa danych osobowych w sytuacji, w której nie istnieją przekonujące powody do dalszego ich przez nas wykorzystywania. Nie jest to prawo obowiązujące bezwzględnie; są od niego wyjątki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo „zablokować” lub powstrzymać dalsze wykorzystywanie Państwa danych osobowych. W takim przypadku możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy już z nich korzystać. Aby mieć pewność, że ograniczenie takie będzie respektowane w przyszłości, tworzymy specjalne listy osób, które zwróciły się do nas z wnioskiem o „zablokowanie” dalszego przetwarzania ich danych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz – o ile to wykonalne – przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Prawo to dotyczy jedynie danych osobowych, które przekazali nam Państwo osobiście (i żadnych innych), które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. wówczas, gdy ich przetwarzanie nie jest konieczne do celów wypełnienia obowiązku wynikającego z umowy lub innego zobowiązania. Mogą Państwo na przykład wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Państwa dane wciąż będą w takim przypadku przechowywane, ale nie będziemy już ich wykorzystywać do celów, co do których wnieśli Państwo sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które mają na Państwa istotny wpływ. Mogą Państwo na przykład nie wyrazić zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów profilowania, na którym oparte zostaną dalsze zautomatyzowane decyzje, w których przetwarzanie nie będzie już zaangażowany człowiek.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie („ICO“). Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej:
Adres: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House,
Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.
Nr telefonu: 0303 123 1113.
Strona internetowa: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w dowolnym momencie mogą ją Państwo wycofać (nie będzie to jednak oznaczać, że przetwarzanie danych, które miało miejsce na podstawie Państwa zgody wcześniej, było niezgodne z prawem). Obejmuje to prawo do wycofania zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.