Unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska

My i nasi dostawcy spełniamy wymogi Federalnej Agencji Ochrony Środowiska w zakresie sprawozdawczości.

Baterie

Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Nasi klienci będący konsumentami są - zgodnie z prawem - zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. Stare baterie można oddać w punktach zbiórki publicznej w miejscu zamieszkania lub w miejscach, w których sprzedawane są baterie. Oczywiście, klient może również zwrócić sprzedane przez nas baterie po użyciu z adnotacją „Zużyte baterie” na podany poniżej adres:

E.M.P. Polska Obsługa Zwrotów
- Zużyte baterie -
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 A
52-204 Wrocław

Symbole przedstawione na bateriach mają następujące znaczenie:

  • Pb = Bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu wagowo.
  • Cd = Bateria zawiera więcej niż 0,002% kadmu wagowo.
  • Hg = Bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci wagowo.
Batteriet

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii do śmieci.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Zużyte baterie i akumulatory należy wyjąć ze starych urządzeń elektrycznych („stare urządzenia”), chyba że są one zamknięte w środku starego urządzenia. Jako konsument, klient może oddać bezpłatnie stare urządzenia elektryczne w lokalnym punkcie zbiórki publicznej w miejscu zamieszkania lub - w przypadku spełnienia poniższych warunków - zwrócić je do naszej firmy. Jeżeli klient kupuje u nas nowe urządzenie elektryczne, odbierzemy od niego bezpłatnie takie samo, stare urządzenie (odbiór 1:1). Niezależnie od tego, czy klient kupuje u nas nowe urządzenie elektryczne, odbieramy z powrotem wszystkie stare urządzenia, których rozmiar jest mniejszy niż 25 centymetrów (odbiór w stosunku 0:1). Jeżeli klient chce przekazać nam stare urządzenia, na których mogą być przechowywane dane osobowe, musi on usunąć te dane ze starego urządzenia. Nie ponosimy za to odpowiedzialności. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wyrzucać osobno niż zwykłe odpady domowe.