POLITYKA PRYWATNOŚCI

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 18.01.2023


E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP") - firma należąca do Grupy Warner Music - przestrzega kwestii związanych z prywatnością i chce, by jej klienci wiedzieli w jaki sposób są: zbierane, wykorzystywane i ujawniane informacje. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze praktyki dotyczące informacji, które my - jedna z naszych spółek EMP (E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft GmbH, EMP Mail Order UK Ltd, Emp Mailorder Italia S.r.l.), Large Popmerchandising B.V. oraz Large Popmerchandising B.V.B.A) - lub nasi zewnętrzni dostawcy usług zbierają przy pomocy niektórych naszych własnych lub kontrolowanych przez nas stron internetowych, usług internetowych (np. widżetów i aplikacji) oraz aplikacji mobilnych ("Aplikacje Mobilne"), które w każdym przypadku odsyłają do niniejszej Polityki Prywatności (każda z nich zwana jest „Usługą” lub łącznie „Usługami”). Przekazując nam Dane Osobowe (zdefiniowane poniżej) za pośrednictwem Usług, klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności i rozumie warunki w niej zawarte.

1. DANE OSOBOWE

1.1 Dane Osobowe, które możemy gromadzić

W związku z Usługami gromadzone są dwa rodzaje informacji: Dane Osobowe oraz Pozostałe Informacje. "Dane Osobowe" to informacje identyfikujące klienta lub umożliwiające jego identyfikację jako osoby fizycznej. "Pozostałe Informacje" to wszelkie informacje, które nie ujawniają tożsamości klienta. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy zobowiązani traktować Pozostałe Informacje, jako Dane Osobowe, możemy je wykorzystywać i ujawniać do celów, do których wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe wyszczególnione w niniejszej Polityce. Pozostałe Informacje zostały omówione oddzielnie poniżej, pod hasłem „POZOSTAŁE INFORMACJE”.

Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy mogą zbierać od klientów następujące Dane Osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy (w tym adresy do rozliczeń i do wysyłki)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Numer karty kredytowej i debetowej
 • Informacje szczegółowe dotyczące zakupów
 • Rozmiar, waga – jeżeli korzystasz z usług doradztwa przy wyborze rozmiarów

1.2 Zbieranie Danych Osobowych

Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy gromadzimy Dane Osobowe za pośrednictwem Usług na szereg różnych sposobów, w tym:

1.2.1 Za pośrednictwem Usług

Możemy zbierać Dane Osobowe za pośrednictwem Usług, na przykład, gdy klient zarejestruje się w celu otrzymywania newsletterów lub innych informacji poprzez Usługi, zarejestruje konto klienta, dokona zakupu lub wystąpi z jakąś prośbą.

1.2.2 Poza siecią (w trybie offline)

Możemy zbierać Dane Osobowe od klienta w trybie offline, np. jeśli klient udostępni nam swoje dane w sklepie E.M.P. lub w miejscu organizowania koncertu.

1.2.3 Z innych źródeł

Możemy otrzymywać Dane Osobowe klienta z innych źródeł, na przykład:

 • z baz teleadresowych, lub
 • od partnerów marketingowych, w przypadku gdy udostępniają nam dane klientów w ramach kampanii marketingowych i promocyjnych związanych z naszą działalnością.en.

Jeżeli klient korzysta ze swojego konta w mediach społecznościowych lub oferowanego przez innych usługodawców zewnętrznych w celu wzięcia udziału w naszych: loteriach, konkursach, promocjach lub poprzez zalogowanie się na swoim koncie w naszych Usługach, udostępni nam pewne Dane Osobowe z konta prowadzonego przez podmioty zewnętrzne, w tym m.in.: nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w mediach społecznościowych, historię odsłuchu, ulubione utwory i wszelkie inne informacje, które klient tworzy lub które są w inny sposób dla nas dostępne, gdy klient łączy się z nami za pośrednictwem konta prowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

1.2.4

Klient nie jest zobowiązany ustawowo lub umownie do przekazania nam jakichkolwiek Danych Osobowych. Na przykład, gdy klient korzysta z różnych opcji oferowanych przez Usługi, gromadzimy Dane Osobowe klienta, aby umożliwić klientowi (lub nam) dokończenie korzystania z Usług.

1.3 W jaki sposób wykorzystujemy zebrane Dane Osobowe

Zarówno my, jak i nasi usługodawcy zewnętrzni wykorzystujemy Dane Osobowe do następujących celów związanych z prowadzoną działalnością, w tym:

1.3.1

Udostępnienie funkcjonalności Usług i spełnianie życzeń klienta.

 • Udostępnienie klientowi funkcjonalności Usług, takich jak zapewnienie dostępu do zarejestrowanego konta i zapewnienie mu obsługi.
 • Aby odpowiedzieć na pytania klientów i spełnić ich życzenia, gdy kontaktują się z nami przy pomocy jednego z naszych formularzy kontaktowych online lub w inny sposób, na przykład, gdy wysyłają nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy proszą o informacje na temat naszych Usług.
 • Wysyłanie do klienta informacji administracyjnych, w tym informacji dotyczących Usług oraz zmian naszych warunków, zasad i polityk.
 • Aby dokończyć i zrealizować zakup, na przykład w celu dokonania płatności, dostarczenia zamówienia, skontaktowania się z klientem w sprawie zakupu i zapewnienia klientowi obsługi.
 • Aby zapewnić klientowi międzynarodową obsługę wszystkich firm należących do EMP.

Będziemy angażować się w te działania w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z klientem i/lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

1.3.2

Dostarczanie klientowi naszego newslettera i/lub innych materiałów marketingowych oraz by ułatwiać udostępnianie informacji o charakterze społecznym.

 • Wysyłanie w regularnych odstępach czasu biuletynów z informacjami o naszych produktach i usługach oraz biuletynów z informacjami od naszych podmiotów stowarzyszonych należących do Grupy Warner Music. Klient może również zdecydować się na podanie dodatkowych informacji podczas zapisywania się na listę osób otrzymujących newsletter. Jeżeli klient chce subskrybować nasz newsletter, otrzyma od nas wiadomość e-mail. [Aby dokończyć subskrypcję naszego newslettera, należy kliknąć w link aktywacyjny w tej wiadomości e-mail].
 • W celu wysłania klientowi innych informacji marketingowych, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, jeżeli zaznaczył, że chciałby je otrzymywać (w tym m.in. przez naszych zewnętrznych usługodawców, którzy wysyłają pocztę bezpośrednią i inne rodzaje reklamy).
 • Wysyłanie wiadomości tekstowych SMS z wykorzystaniem numeru telefonu, np. jeśli klient brał udział w loterii, podał swój numer telefonu i zaznaczył, że chciałby otrzymywać SMS-y. Należy pamiętać, że za przesyłanie wiadomości SMS i danych mogą być pobierane opłaty. W celu uzyskania informacji na temat obowiązujących opłat za transmisję danych, należy skontaktować się ze swoim operatorem telefonii komórkowej.

Będziemy angażować się w tę działalność za zgodą klienta lub dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes.

1.3.3

Analiza danych osobowych na potrzeby raportowania biznesowego i świadczenia spersonalizowanych usług.

 • Analizowanie lub przewidywanie preferencji naszych klientów w celu przygotowania zagregowanych raportów nt. trendów dotyczących wykorzystania naszych cyfrowych treści, dzięki czemu możemy poprawić nasze Usługi.
 • Aby spersonalizować usługi oferowane w ramach Usług dzięki wykorzystaniu adresu IP klienta, poprzez prezentację treści, produktów i ofert dostosowanych do klienta.

Będziemy świadczyć spersonalizowane usługi albo za zgodą klienta, albo dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes.

1.3.4

Umożliwienie uczestnictwa w loteriach, konkursach i innych promocjach.

 • Aby umożliwić klientowi udział w loteriach, konkursach i podobnych promocjach z wykorzystaniem jego imienia i nazwiska, adresu i adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz w celu zarządzania tymi działaniami. Niektóre z tych działań podlegają dodatkowym przepisom, które mogą zawierać dodatkowe informacje (np. data urodzenia) dotyczące wykorzystania i ujawniania danych osobowych klienta, dlatego sugerujemy, aby klient zapoznał się z tymi przepisami; w przypadku konfliktu pomiędzy tymi przepisami, a niniejszą Polityką Prywatności, przepisy te będą miały moc obowiązującą.
 • Aby powiadomić klienta o wyniku konkursu, EMP wyśle wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail). Jeżeli klient wygra konkurs, EMP będzie mieć prawo opublikować imię i nazwisko klienta.

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania naszymi relacjami umownymi z klientami.

1.3.5

Agregacja i/lub anonimizacja Danych Osobowych.

 • Możemy gromadzić i/lub anonimizować Dane Osobowe w taki sposób, że przestaną być uznawane za Dane Osobowe. Robimy to w celu wygenerowania innych danych do użytku wewnętrznego, które możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu.

Będziemy angażować się w tę działalność dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes.

1.3.6

Realizacja celów związanych z prowadzoną działalnością.

 • Analiza danych, na przykład w celu poprawy efektywności naszych Usług;
 • Audyty mające na celu sprawdzenie, czy nasze procesy wewnętrzne funkcjonują zgodnie z założeniami i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi;
 • W celach związanych z monitorowaniem oszustw i bezpieczeństwem, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania atakom cybernetycznym lub próbom kradzieży tożsamości;
 • Do opracowywania nowych produktów i usług;
 • W celu poszerzenia asortymentu, udoskonalenia lub modyfikacji naszych obecnych produktów i usług;
 • W celu identyfikacji trendów w użytkowaniu, na przykład, zrozumienia, które części naszych Usług są najbardziej interesujące dla klientów;
 • W celu określania skuteczności kampanii promocyjnych, tak aby można było dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych klientów; oraz
 • W celu prowadzenia i rozszerzania naszej działalności, na przykład, dla zrozumienia, które elementy naszych Usług są najbardziej interesujące dla naszych klientów, abyśmy mogli skoncentrować naszą energię na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów.

Angażujemy się w te działania, aby zarządzać naszymi relacjami umownymi z klientem, aby wypełnić zobowiązanie prawne i/lub dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes.

1.4 Ujawnianie Danych Osobowych

Ujawniamy Dane Osobowe:

1.4.1

Grupie Warner Music oraz jej podmiotom stowarzyszonym do celów marketingowych. Listę i lokalizację Warner Music Group można znaleźć pod adresem: https://wminewmedia.com/affiliates/.

Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych Grupy Warner Music można znaleźć w Polityce Prywatności pod adresem https://wminewmedia.com/privacy/.

1.4.2

Naszym zewnętrznym dostawcom usług (w niektórych przypadkach, także naszym podmiotom stowarzyszonym), aby ułatwić im świadczenie usług na naszą rzecz.

 • Mogą one obejmować dostawców usług takich jak: hosting, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnienie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, świadczenie usługi poczty elektronicznej, obsługa kart kredytowych, audyt i inne podobne usługi, umożliwiające im świadczenie takich usług.
 • Wybierając opcję płatności „płatność na podstawie faktury”, możemy zbierać Dane Osobowe, które są wymagane w celu przetwarzania danych zakupowych na podstawie faktury oraz do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej oraz przekazania tych danych dostawcy. Dostawca potrzebuje takich danych w celu uzyskania od odpowiednich agencji ratingowych informacji o tożsamości nabywcy i ocenie zdolności kredytowej.

1.4.3

Stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie informacji marketingowych, zgodnych z decyzją klienta.

 • Niestowarzyszonym stronom trzecim lub ich sprzedawcom, aby umożliwić im wysyłanie lub zlecenie wysyłania komunikatów marketingowych do klienta przez Internet i innymi kanałami pozainternetowymi.
 • Naszym artystom (w tym każdemu z członków zespołu artysty, o ile taka sytuacja ma miejsce) i ich przedstawicielom, tak aby artyści i ich przedstawiciele mogli wykorzystać te informacje do wysyłania informacji do klienta (m.in. informacje marketingowe), które ich zdaniem mogą zainteresować klienta, w tym, na przykład, jeżeli: (a) klient zapisze się na listę mailingową danego artysty i/lub otrzymuje biuletyn artysty, (b) klient zarejestruje się na stronie internetowej danego artysty, lub (c) w inny sposób klient poinformował, że chciałbyś otrzymywać informacje i/lub informacje marketingowe od danego artysty. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie Danych Osobowych przez artystów i ich przedstawicieli.

1.4.4

Odpowiedniemu artyście, który nie jest już z nami powiązany, jeżeli klient wyraził zainteresowanie takim artystą (na przykład, rejestrując się na stronie internetowej artysty) – osobom trzecim, które sponsorują konkursy, loterie i podobne promocje, tak aby mogły one pomagać i zarządzać takimi konkursami, loteriami i promocjami.

1.4.5

Korzystając z Usług, klient może zdecydować się na ujawnienie Danych Osobowych

 • Na forach internetowych, na czatach, na stronach profilowych i blogach lub za ich pośrednictwem oraz w ramach innych usług, na których klient może zamieszczać informacje i materiały. Należy pamiętać, że wszelkie informacje i materiały, które klient zamieszcza lub ujawnia za pośrednictwem Usług staną się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla odwiedzających taką Usługę oraz dla ogółu społeczeństwa, a także mogą być rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu i innych kanałów mediowych, i w ten sposób dotrą do jeszcze szerszego grona odbiorców. Zachęcamy do zachowania dużej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu Danych Osobowych lub jakichkolwiek innych Informacji w ramach Usług lub za ich pośrednictwem.

1.5 Inne zastosowania i powody ujawnienia Danych Osobowych

Wykorzystujemy i ujawniamy również Dane Osobowe klienta, jeżeli jest to wymagane lub stosowne, zwłaszcza gdy mamy obowiązek prawny lub prawnie uzasadniony interes, aby to zrobić:

1.5.1

Aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

 • Wśród wymogów prawnych mogą znaleźć się przepisy prawa obowiązujące poza krajem zamieszkania.

1.5.2

Aby odpowiadać na wnioski organów publicznych i rządowych.

 • Wśród nich mogą znaleźć się organy publiczne i rządowe poza krajem zamieszkania.

1.5.3

Aby współpracować z organami ścigania.

 • Na przykład, gdy odpowiadamy na wnioski i nakazy organów ścigania.

1.5.4

Z innych powodów prawnych.

 • Aby egzekwować nasze warunki
 • Aby chronić nasze działania lub działania naszych partnerów lub artystów;
 • W celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, lub podmiotów z nami stowarzyszonych, naszych artystów, klienta lub innych osób; lub
 • Aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków prawnych lub ograniczyć szkody, jakie możemy ponieść.

1.5.5

W związku ze sprzedażą lub transakcją handlową.

 • Mamy prawnie uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Danych Osobowych klienta stronie trzeciej w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przekazania lub innego dysponowania całością lub jakąkolwiek częścią naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym, w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Do takich stron trzecich można na przykład zaliczyć podmiot przejmujący i jego doradców.

1.6 Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe klienta będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu(-ów), dla których zostały pozyskane i zgodne z obowiązującym prawem.

Kryteria, które stosujemy w celu określenia okresów przechowywania danych, obejmują:

 • Czas trwania naszej relacji z klientem i udostępniania mu Usług (na przykład tak długo, jak długo klient będzie posiadał u nas konto lub używał Usług);
 • Gdy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład, niektóre przepisy wymagają od nas prowadzenia ewidencji transakcji klienta przez pewien okres, zanim będziemy mogli je usunąć); lub
 • Gdy przechowywanie Danych Osobowych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących ustaw o przedawnieniu, sporów sądowych lub kontroli regulacyjnych).

1.7 Informacje wrażliwe

Prosimy o niewysyłanie i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, opiniami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, zdrowiem, o uprzedniej karalności lub członkostwie w związkach zawodowych) przy korzystaniu z Usług lub z jakiegokolwiek innego względu.

2. POZOSTAŁE INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ

Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy mogą zbierać od klientów Pozostałe Informacje (zdefiniowane powyżej), takie jak:

 • Dane z przeglądarki i urządzeń
 • Dane o korzystaniu z aplikacji mobilnych
 • Pliki z dziennikami serwera
 • Dane zbierane przy pomocy plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką w sprawie korzystania z plików cookie, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o wykorzystywaniu przez nas plików cookie.
 • Informacje o położeniu geograficznym
 • Informacje demograficzne i inne informacje, które nie pozwalają na identyfikację osoby, a które zostały dostarczone przez klienta.
 • Informacje o tym, w jaki sposób klient korzysta z Usług
 • Dane zagregowane

2.1 W jaki sposób możemy zbierać Pozostałe Informacje

Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy możemy gromadzić Pozostałe Informacje na szereg różnych sposobów, w tym:

2.1.1

Za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia klienta:

Niektóre informacje są gromadzone przez większość przeglądarek, takie jak adres kontroli dostępu do multimediów (MAC), typ urządzenia (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz typ i wersja używanej Usługi. My i nasi dostawcy usług możemy również zbierać informacje nt. unikalnego numeru identyfikującego urządzenia przypisanego przez nas lub naszych dostawców usług do urządzenia, z którego klient uzyskuje dostęp do Usług oraz inne dane transakcyjne dla używanego urządzenia, które my i nasi dostawcy usług możemy wykorzystywać do obsługi treści i reklam na takim urządzeniu.

2.1.2

Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych używanych przez klienta:

Kiedy klient pobiera i korzysta z Aplikacji Mobilnej, my i nasi dostawcy usług mogą śledzić i zbierać dane dotyczące korzystania z Aplikacji Mobilnej, takie jak data i godzina, kiedy Aplikacja Mobilna na urządzeniu klienta uzyskuje dostęp do naszych serwerów oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do Aplikacji Mobilnej w oparciu o numer urządzenia klienta.

2.1.3

Za pośrednictwem plików z dziennikami serwera:

Adres IP (Protokół Internetowy) to numer, który jest automatycznie przypisywany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do urządzenia, z którego klient uzyskuje dostęp do obiektu i który jest automatycznie identyfikowany i zapisywany w naszych plikach z dziennikami serwera podczas każdej wizyty dotyczącej Usług, wraz z czasem wizyty i aktywnością dotyczącą Usług. Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług wykorzystujemy adresy IP do celów takich jak obliczanie poziomów wykorzystania Usług, pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerem, administrowanie Usługami oraz określanie przybliżonego położenia geograficznego klienta.

2.1.4

Za pośrednictwem plików cookie:

My i nasi usługodawcy możemy używać plików cookie, znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych, technologii Adobe Flash (w tym Flash Local Stored Objects („Flash LSOs“)) oraz innych podobnych technologii, między innymi, po to, aby lepiej obsłużyć klienta, oferując bardziej dostosowane informacje nt. naszych produktów i usług, a także produktów i usług stron trzecich, aby ułatwiać stały dostęp klienta do Usług i korzystanie z nich oraz aby gromadzić i przechowywać informacje o korzystaniu przez klienta z Usług. Na przykład, znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne mogą być używane w połączeniu z Usługą, aby, między innymi, śledzić działania klientów Usług, mierzyć powodzenie kampanii marketingowych i zestawiać statystyki dotyczące wykorzystania takiej Usługi i wskaźników odpowiedzi.

 • Jeśli klient nie życzy sobie, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookie, na większości urządzeń, za pośrednictwem których dostępne są Usługi, istnieje prosta procedura, która pozwala na wprowadzenie zakazu stosowania plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, prosimy odwiedzić stronę pod adresem https://www.allaboutcookies.org/ Jeśli klient zdecyduje się na zablokowanie zbierania plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje, funkcjonalności i promocje dostępne za pośrednictwem Usług mogą nie być dostępne dla klienta.
 • Jeśli urządzenie klienta przechowuje obiekty Flash LSO i jeśli klient nie chce, aby obiekty Flash LSO były przechowywane na jego urządzeniu, za pośrednictwem którego będzie mieć dostęp do Usług, może on dostosować ustawienia odtwarzacza Flash, tak aby blokować obiekty Flash LSO przy użyciu narzędzi zawartych w Panelu Ustawień Przechowywania Strony Internetowej. Klient może również kontrolować obiekty Flash LSO przechodząc do Panelu ustawień globalnej pamięci i postępując zgodnie z instrukcjami (które mogą zawierać instrukcje wyjaśniające, na przykład, jak usunąć istniejące obiekty Flash LSO (zwane „informacjami” na stronie internetowej Macromedia), jak zapobiec umieszczaniu obiektów Flash LSO na swoim urządzeniu bez pytania o pozwolenie oraz (w przypadku wersji Flash Player 8 i nowszych), jak zablokować obiekty Flash LSO, które nie są dostarczane przez operatora strony, na której klient aktualnie się znajduje). Należy pamiętać, że ustawienie Flash Player w celu ograniczenia lub zmniejszenia stopnia akceptacji obiektów Flash LSO może utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash, w tym, potencjalnie, aplikacji Flash używanych w związku z Usługami lub publikowanymi przez nas materiałami. Oczekujemy, że nasi dostawcy usług i technologii będą honorować każdą decyzję klienta o ograniczeniu liczby obiektów LSO Flash, ale nie możemy zagwarantować, że tak się stanie.
 • Stosowanie tych technologii pozwala stronom trzecim i ich sprzedawcom na dostarczanie reklam naszych i innych podmiotów produktów i usług, gdy klient korzysta z Usług lub innych aplikacji lub gdy odwiedza strony internetowe lub korzysta z Usług stron internetowych na dowolnym urządzeniu. Podmioty te mogą umieszczać tzw. „znaczniki pikselowe”, „sygnalizatory sieciowe”, „czyste GIFy” lub podobne technologie na urządzeniu, za pośrednictwem którego klient uzyskuje dostęp do Usług oraz innych aplikacji lub do stron internetowych w Internecie, a także może umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie osób trzecich, gdy klient korzysta z Usług lub innych aplikacji, stron internetowych lub usług internetowych. Wspomniane podmioty mogą również korzystać z tych technologii, wraz z informacjami, które gromadzą na temat korzystania z Internetu, w celu zidentyfikowania klienta we wszystkich używanych przez niego urządzeniach, takich jak urządzenia mobilne i laptop. Przedmiotowe strony trzecie mogą wykorzystywać informacje o: wizytach klientów, różnych urządzeniach, z których klienci korzystają, wchodząc do Usług oraz innych aplikacji, stron internetowych lub usług internetowych (oprócz takich informacji jak imię i nazwisko klienta, adres i numer telefonu), jak również informacje otrzymane od stron trzecich, w celu dostarczenia nam i innym reklam dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować klienta. Jeśli klient pragnie uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki, powinien odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative mieszczącą się pod adresem https://www.networkadvertising.org/ lub stronę internetową Digital Advertising Alliance mieszczącą się pod adresem http://www.aboutads.info/. Klient może również odwiedzić te strony, aby zablokować wyżej opisane praktyki reklamowe w przeglądarkach na komputerach stacjonarnych i na konkretnych urządzeniach mobilnych, na których uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności.
 • Nasze Usługi nie reagują na sygnały nawigacyjne „proszę nie śledzić” wysyłane przez przeglądarkę.

2.1.5

Informacje o położeniu geograficznym

Jeśli klient korzysta z produktów lub usług z funkcją lokalizacji, może wysyłać nam informacje o swojej lokalizacji. Kiedy klient korzysta z usługi z funkcją lokalizacji, wówczas możemy zbierać i przetwarzać informacje o dokładnym położeniu geograficznym w postaci sygnałów GPS wysyłanych przez urządzenie mobilne. Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług i partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać fizyczną lokalizację urządzenia klienta w celu zapewnienia klientowi spersonalizowanych usług, materiałów i reklam opartych na lokalizacji. W niektórych przypadkach klient może mieć prawo zezwolić na tego typu wykorzystanie lokalizacji urządzenia lub odmówić, ale jeśli klient zdecyduje się nie wyrazić zgody na tego typu wykorzystanie informacji o lokalizacji urządzenia, możemy nie być w stanie zapewnić klientowi odpowiednich spersonalizowanych usług i materiałów.

2.1.6

Od klienta:

Możemy zbierać dane demograficzne, takie jak kod pocztowy lub płeć, jak również inne informacje, takie jak preferowane przez klienta środki komunikacji, jeżeli klient dobrowolnie przekaże nam takie informacje. Informacje te niekoniecznie identyfikują klienta lub innego klienta Usług, chyba że zostaną do nich dodane dodatkowe informacje, które umożliwią identyfikację. W takim przypadku, informacje te będą traktowane jako Dane Osobowe.

2.1.7

Informacje o tym, w jaki sposób klient korzysta z Usług:

Możemy zbierać informacje o tym, jak klient korzysta z Usług. Na przykład, niektóre Usługi mogą korzystać z narzędzi analitycznych, abyśmy mogli lepiej obsłużyć klienta dzięki ulepszonym produktom, usługom i zmianie Usług. Zebrane informacje mogą pomóc nam zorientować się z jakich usług i funkcji najczęściej korzysta klient w ramach danej Usługi, jak również jakiego używa urządzenia oraz z jakich funkcji sprzętowych korzysta, w jakim jest kraju i jaki jest język pobierania itp.

2.1.8

Agregujące informacje:

Możemy agregować Dane Osobowe w taki sposób, aby produkt końcowy nie umożliwiał identyfikacji klienta lub innego klienta Usług, na przykład, poprzez wykorzystanie Danych Osobowych do obliczenia odsetka klientów, którzy lubią konkretnego artystę.

2.1.9

Zbieramy dane osobowe przy rejestracji konta klienta za pomocą opcji jednokrotnego logowania ("SSO”). Jeżeli masz już konto u dostawcy SSO, możesz utworzyć i zarejestrować konto klienta w EMP, bez przechodzenia przez proces rejestracji i logowania. By to zrobić, musisz potwierdzić rejestrację SSO za pomocą przycisku SSO i zweryfikować swoją tożsamość u dostawcy SSO lub być już zarejestrowanym u tego dostawcy. W zależności od odpowiedniego dostawcy SSO - podczas początkowego procesu rejestracji SSO - przekazujesz nam niektóre swoje dane osobowe z konta SSO . Zwykle są to: imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązany z kontem SSO. Używamy tych danych, by utworzyć Twoje konto klienta i połączyć je z kontem SSO. Czynności te przeprowadzamy w celu uregulowania stosunku umownego naszego konta klienta z Tobą (art. 6(1)(b) RODO).

2.1.9.1 Zaloguj się przez Apple

Ta usługa logowania jednokrotnego (SSO) jest świadczona przez Apple Inc, One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, USA i jej podmioty stowarzyszone (zwane łącznie "Apple”). Więcej informacji na temat usługi logowania jednokrotnego "Zaloguj się przez Apple” można znaleźć pod adresem: https://support.apple.com/en-gb/HT210318. Nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez Apple za pomocą usługi "Zaloguj się przez Apple" ani ich dalszym przetwarzaniem. By uzyskać informacje o tym, jak Apple przetwarza dane, zapoznaj się z Polityką prywatności Apple. Jest ona dostępna pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

2.1.9.2 Zaloguj się przez Google (przycisk SSO "Zaloguj się przez Google")

Ta usługa logowania jednokrotnego jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i jej podmioty stowarzyszone (zwane łącznie "Google"). Więcej informacji na temat usługi logowania jednokrotnego "Zaloguj się przez Google" można znaleźć na stronie: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=pl. Nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez Google za pomocą usługi "Zaloguj się przez Google" ani ich dalszym przetwarzaniem. By uzyskać informacje na temat przetwarzania danych przez Google, zapoznaj się z Polityką prywatności Google. Jest ona dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

2.1.9.3 Wtyczki do serwisów społecznościowych

Nasze wtyczki nie są integrowane z naszą stroną internetową bez ograniczeń, lecz jedynie przy pomocy linku HTML (tzw. wtyczki „shariff”). Ten typ integracji zapewnia, że dzięki wykorzystaniu naszej strony internetowej nie zostanie jeszcze nawiązane połączenie z usługą dostawcy sieci społecznościowych. W przypadku kliknięcia na przycisk sieci społecznościowej, otworzy się nowe okno i uzyska się dostęp do strony dostawcy usług. W celu uzyskania informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez operatorów sieci społecznościowych na ich stronach internetowych, a także w celu uzyskania informacji na temat związanych z tym praw i opcji ustawień w zakresie ochrony prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności danych tych operatorów.

2.2 W jaki sposób możemy wykorzystywać i ujawniać Pozostałe Informacje

Należy pamiętać, że możemy wykorzystywać i ujawniać Pozostałe Informacje w dowolnym celu, chyba że jest to zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy zobowiązani traktować Pozostałe Informacje, jako Dane Osobowe, możemy je wykorzystywać w sposób opisany w punkcie „W jaki sposób możemy zbierać Pozostałe Informacje” powyżej, jak również do wszystkich celów, do których wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe. W niektórych przypadkach możemy połączyć inne informacje z Danymi Osobowymi (np. połączenie nazwiska klienta z jego lokalizacją geograficzną). Jeśli połączymy jakiekolwiek Inne Informacje z Danymi Osobowymi, połączone informacje będą traktowane przez nas jako Dane Osobowe przez cały okres trwania połączenia.

3. BEZPIECZEŃSTWO

W celu ochrony Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą, będziemy stosować odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne. Jeśli klient ma powody, aby przypuszczać, że jego współpraca z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z poniższym punktem „Kontakt z nami”.

4. UPRAWNIENIA KLIENTA

4.1 Decyzje klienta w sprawie wyboru wykorzystania i ujawnienia jego Danych Osobowych przez naszą firmę

Dajemy klientowi wiele możliwości do wyboru w zakresie wykorzystywania i ujawniania jego Danych Osobowych do celów marketingowych.

Klient może zrezygnować z niżej wymienionych opcji:

4.1.1

Otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z marketingiem od nas i naszych partnerów:

4.1.2

Jeżeli klient nie chce otrzymywać od nas i podmiotów z nami stowarzyszonych wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) na temat marketingu produktów i usług, może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mailowych, korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji przewidzianego w wiadomości e-mailowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@emp-shop.pl

Otrzymywanie marketingowych wiadomości tekstowych SMS od nas i podmiotów z nami stowarzyszonych:

Jeżeli klient nie chce otrzymywać od nas i podmiotów z nami stowarzyszonych wiadomości tekstowych związanych z marketingiem, wówczas klient może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, wysyłając do nas wiadomość tekstową „STOP” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@emp-shop.pl

Dane Osobowe klienta udostępniamy artystom lub niestowarzyszonym osobom trzecim w celach marketingowych:

Jeżeli klient nie życzy sobie, aby jego Dane Osobowe były udostępniane w przyszłości artystom lub niestowarzyszonym stronom trzecim dla ich celów marketingowych, może zrezygnować z tej formy udostępniania jego Danych Osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mailową na adres: kontakt@emp-shop.pl

Prosimy o wyraźne zaznaczenie w wiadomości e-mailowej, z której opcji udostępniania Danych Osobowych klient rezygnuje. Zastosujemy się do prośby klienta możliwie jak najszybciej, w każdym przypadku w terminie wymaganym prawem. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości związanych z marketingiem, nadal będziemy mogli wysyłać do klienta wiadomości o charakterze administracyjnym.

4.2 W jaki sposób klient może uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, zmienić je lub usunąć

Jeśli klient życzy sobie uzyskać dostęp, przeglądać, korygować, aktualizować, usuwać, ograniczać lub skasować swoje Dane Osobowe, które wcześniej nam podał, jeżeli chciałby zrezygnować z wykorzystywania przez nas jego Danych Osobowych lub jeżeli chciałby otrzymać elektroniczną kopię swoich Danych Osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest zapewnione na podstawie obowiązujących przepisów), klient skontaktować się z nami pod następującym adresem: kontakt@emp-shop.pl Odpowiemy na prośbę klienta zgodnie z obowiązującym prawem.

Można również złożyć skargę do właściwego organu regulacyjnego ds. ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Prosimy, aby w swoim wniosku klient wyraźnie określił, które Dane Osobowe chciałby zmienić, czy chciałby, aby jego Dane Osobowe zostały skasowane w naszej bazie danych, czy też w inny sposób poinformował nas o ograniczeniach, jakie chciałby nałożyć na nas w zakresie wykorzystywania jego Danych Osobowych do naszych celów. Dla ochrony klienta, możemy jedynie realizować wnioski dotyczące Danych Osobowych związanych z konkretnym adresem e-mail, który klient użył do przesłania nam wniosku, przy czym może wystąpić konieczność zweryfikowania tożsamość klienta przed zrealizowaniem jego wniosku. Prośbę klienta postaramy się spełnić możliwie jak najszybciej.

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji do celów archiwizacji i/lub do zakończenia transakcji, które rozpoczął klient przed złożeniem wniosku o zmianę lub skasowanie jego Danych Osobowych (np. gdy klient dokonuje zakupu lub bierze udział w promocji, wtedy może on nie być w stanie zmienić lub usunąć dostarczonych Danych Osobowych do czasu zakończenia transakcji zakupowej lub promocji).

W przypadku, gdy zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych przez nas opiera się na zgodzie klienta, klient może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mailową na adres: kontakt@emp-shop.pl, przy tym takie wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania realizowanego na podstawie zgody wydanej przed jej wycofaniem.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Usługi są kontrolowane i obsługiwane z Niemiec; w związku z powyższym, niniejsza Polityka Prywatności oraz gromadzone, wykorzystywane i ujawnianie przez nas Dane Osobowe klienta podlegają przepisom prawa obowiązującego w Niemczech. Dane Osobowe klienta mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy obiekty lub w którym zatrudniamy dostawców usług, dlatego też, korzystając z Usług klient rozumie, że jego dane zostaną przekazane do innych krajów poza krajem zamieszkania klienta, w tym do krajów spoza EOG, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju klienta.
Jeżeli klient znajduje się na terenie EOG: Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna pod niniejszym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de. W odniesieniu do przekazywanych danych z EOG do krajów, które Komisja Europejska nie uznała za zapewniające właściwej ochrony, zastosowaliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do danych osobowych. Kopię tych środków można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem: kontakt@emp-shop.pl

6. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać przez nas zmieniona w dowolnym momencie. Proszę spojrzeć na legendę „OSTATNIA AKTUALIZACJA” na górze tej strony, aby sprawdzić, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą udostępnienia przez nas zmienionej Polityki Prywatności w danej Usłudze lub za jej pośrednictwem.

7. KONTAKT Z NAMI

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH jest firmą odpowiedzialną za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych klientów zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@emp-shop.pl

Znajdujemy się pod następującym adresem:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
GERMANY

Inspektor ds. Ochrony Danych
André Bosse
Darmer Esch 70a
49811 Lingen
GERMANY
Tel.: 0049 591 – 9 14 310
e-mail: dataprotection@emp-shop.pl

Inspektor ochrony danych jest certyfikowanym przez DEKRA „specjalistą ds. ochrony danych”.

Aby uzyskać certyfikat „specjalisty ds. ochrony danych”, inspektor ochrony danych musi wykazać się wiedzą merytoryczną sprawdzanej w formie pisemnego egzaminu. Certyfikacja DEKRA jest ograniczona w czasie i może być odnawiana poprzez regularne przeprowadzanie kolejnych testów lub poprzez dostarczenie dowodu uczęszczania na szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego. Certyfikat wystawia DEKRA Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, GERMANY.

Wymagana wiedza merytoryczna została szczegółowo opisana na stronie https://www.dekra-personenzertifizierung.de/informationstechnologie-und-datenschutz/fachkraft-fur-datenschutz.html i obejmuje, między innymi, następujące elementy:

 • Przepisy i wykonanie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (unijne RODO)
 • Przepisy i wdrożenie znowelizowanej federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG, nowa)
 • Bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo informatyczne: środki techniczne i organizacyjne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie ochroną danych – organizacja ochrony danych w firmie
 • Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych
 • Inspektor ochrony danych (wewnętrzny/zewnętrzny)
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • Obowiązki w zakresie powiadamiania
 • Oraz inne.

Nasz inspektor ochrony danych osobowych spełnia powyższe wymagania. Zgodnie z treścią pieczęci DEKRA, certyfikacja obowiązuje obecnie do stycznia 2026 roku.

Należy pamiętać, że komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, dlatego też prosimy nie podawać informacji o kartach kredytowych lub innych poufnych informacji w przesyłanych do nas wiadomościach poczty elektronicznej (e-mail).